Kjøpe eller selge? Snakk med en av våre meglere!
Tel: +47 41 55 23 00

PlusTech er en internasjonal utstyrsmegler

Vi megler anleggsmaskiner, lastebiler, busser og industriutstyr i Norge og store deler av verden.

Kjøp og salg av anlegg-, industri- og transportutstyr er ressurskrevende og tar tid. Med PlusTech  som megler og mellomledd blir det enklere for både kjøper og selger. Vi har jobbet seriøst gjennom mange år og opparbeidet høy kompetanse. Vår målsetting er at begge parter skal gjøre en god og trygg handel.

PlusTech eksporterer til hele verden, og har kontakter i mange land med hensyn til import av utstyr. Skulle du finne en maskin selv i utlandet, kan vi ta jobben med oppgjør, frakt og tollklarering. PlusTech kan også bistå med inspeksjon av maskiner og utstyr som står i utlandet.

Enkel prosess – gode vilkår.